Vi firar 2000 som gillar Kaki!

Alpaca Sport

Vi bjuder på ett grundmönster till stickade strumpor i storlek ca 37-40 i ett supermjukt alpacagarn som heter Alpaca Sport för att fira att vi nu är över 2000 som gillar Kaki på facebook. Du behöver 2 härvor Alpaca Sport och strumpstickor 4,5 och du behöver kunna sticka räta och aviga.

Lägg upp 48 maskor på 2 strumpstickor. Dela upp dessa maskor på 4 stickor med 12 maskor på varje sticka och sätt ihop dem i en ring och sticka resårstickning 1 rät och 1 avig runt tills arbetet mäter ca 20 cm. Byt till slätstickning och minska 4 maskor på första varvet (1 maska på varje sticka genom att sticka ihop 2 maskor i mitten på stickan). Du har nu 11 maskor på varje sticka. Sticka 1 varv slätstickning till. Nu börjar hälen med att sticka slätstickning på sticka 1 och 4 (alltså fram och tillbaka över 22 maskor, sticka gärna dem på samma sticka) När hälen mäter 6 cm  stickas så här från rätsidan: sticka 14 räta, lyft 1 maska, sticka 1 rät, dra den lyfta maskan över den stickade = 1 ödhpt, sticka 1 rät, vänd (mitt i arbetet), lyft 1 maska avigt, sticka 7 aviga, 2 aviga tillsammans, 1 avig, vänd (mitt i arbetet), lyft 1 maska, sticka 8 räta, 1 ödhpt, 1 rät, vänd. Lyft 1 maska avigt, sticka 9 maskor avigt, 2 maskor ihop avigt, 1 avig, vänd. Lyft 1 maska, sticka 10 maskor rät,  1 ödhpt, 1 rät, vänd. Lyft 1 maska avigt, sticka 11 maskor avigt, 2 maskor ihop avigt, 1 avig, vänd. Lyft 1 maska, sticka 12 maskor räta, 1 ödhpt, vänd ( slut på maskor), lyft 1 maska avigt, sticka 12 aviga, 2 sista maskorna ihop avigt. Du har nu 14 maskor kvar på stickan. Dela upp dessa 14 maskor på 2 stickor igen genom att sticka 7 räta, ta den 5:e stickan och sticka 7 räta, plocka sedan upp 11 maskor på samma sticka på kanten av hälen. Sticka räta maskor på sticka 2 och 3. Plocka upp 11 maskor på andra kanten av hälen + de 7 maskorna från sticka 4. Du har nu 18 maskor på sticka 1 och 4, och 11 maskor på sticka 2 och 3. Minska nu vid hälen genom att sticka 2 räta maskor tillsammans i slutet på sticka 1 och 1 ödhpt i början på sticka 4. Dessa minskningar upprepas varje varv tills du har 11 maskor på sticka 1 och 4. Sticka rakt tills foten mäter ca 23 cm. Minska för tån: på 1:a och 3:e stickan sticka tills 3 maskor återstår, 1 ödhpt, 1 rät, på 2:a och 4:e stickan stickas 1 rät, 2 räta tillsammans, sticka varvet ut. Dessa 4 minskningarna upprepas med 1 varvs mellanrum tills man har 24 maskor kvar och därefter varje varv tills 8 maskor återstår. Ta en stoppnål och dra igenom garnet i de resterande maskorna och fäst på insidan. Sticka en likadan strumpa till.

Det är många som vill lära sig att sticka strumpor men har svårt att läsa ett mönster, därför har jag försökt att skriva detta mönster väldigt utförligt för många gånger är det alla olika förkortningar och en massa siffror (pga olika storlekar) som ställer till det för en del nybörjare. Hittar du några fel eller frågor går det bra att höra av sig till oss.