Träff med FJÄLLSTICKORNA

Nästa träff med stick-klubben Fjällstickorna blir den 8 febrari. Kl 18.00-20.30